CABLE 2 RCA / 2 RCA XXX 90 CM

Altovolumen... ¿TE SUENA?